March 14, 2022

คอนโดมิเนียม ลุมพินี

คอนโด ลุมพินี พาร์ค ริเวอร์ไซด์-พระราม 3

ชื่อผลงาน / ที่ตั้ง :  คอนโด ลุมพินี พาร์ค ริเวอร์ไซด์-พระราม 3 ถ.พระราม3 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กทม.

เจ้าของโครงการ : บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

ออกแบบโดยบริษัท : Landscape Planning Co. ,Ltd.

ขนาดของพื้นที่ : 14-1-0 ไร่   

งบประมาณ :      –   

ปีที่เริ่มก่อสร้าง-ปีที่แล้วเสร็จ : 2011-20120

ด้วยวิถีชีวิตของคนไทยที่มีความผูกผันกับสายน้ำมาตั้งแต่อดีต สายน้ำจึงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยเช่นเดียวกับสวนรวมใจที่เปรียบเหมือนโอเอซิสของโครงการ เนื่องจากสวนแห่งนี้เป็นศูนย์กลางในการทำกิจกรรมร่วมกันของผู้อาศัย ไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกาย หรือการนั่งพักผ่อนชมทัศนียภาพในโครงการ สร้างสรรค์ให้เกิดความผูกพันร่วมกัน ส่งผลให้เกิดคุณภาพชีวิตและวัฒนธรรมในการอยู่ร่วมกันที่ดีก่อให้เกิดเป็นชุมชนน่าอยู่ตามแนวคิดหลักของโครงการลุมพินี

– จากจุดเด่นของที่ตั้งโครงการที่อยู่ติดแม่น้ำเจ้าพระยา การออกแบบจึงเปิดมุมมองสู่ทิวทัศน์ที่กว้างไกลของแม่น้ำและเส้นขอบฟ้าของกรุงเทพมหานคร

– การใช้น้ำเป็นองค์ประกอบหลักในการออกแบบ เพื่อสร้างความต่อเนื่องจากแม่น้ำเจ้าพระยาสู่ภายในโครงการ

– การใช้สวนแนวตั้งเพื่อสร้างความต่อเนื่องทางสายตาระหว่างสวนรวมใจกับบริเวณสระว่ายน้ำของพื้นที่ส่วนกลาง แล้วยังช่วยบังทัศนียภาพของลานจอดรถ ทำให้เกิด Facade ที่สวยงาม สบายตา และยังให้เกิด Unity ภายในโครงการร้อยเรียงพื้นที่ทั้งโครงการให้เป็นเรื่องเดียวกัน

– การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมเรียบง่ายด้วยรูปทรง และเลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพ คงทน โดดเด่นและทันสมัยด้วยเส้นสายตรงไปตรงมาแต่กลมกลืนกับพื้นที่ใช้สอยและสร้างอัตลักษณ์ให้กับโครงการด้วยงานภูมิสถาปัตยกรรมที่กลมกลืนกับธรรมชาติ ทันสมัย สะดวกสบาย และมีคุณภาพ ส่งเสริมแนวคิดในการอยู่ร่วมกับธรรมชาติริมแม่น้ำเจ้าพระยา สร้างบรรยากาศผ่อนคลาย สไตล์รีสอร์ทให้ทุกวันเปรียบเหมือนวันพักผ่อน

PROFILE

บริษัท แลนด์สเคป แพลนนิ่ง จำกัด

ที่อยู่ 61/206 ซอยทวีมิตร 9 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320

เบอร์โทรศัพท์ 02-643-0153 เบอร์โทรสาร 02-245-5363

E-mail :  lpcth@yahoo.com