บริษัท ซิลเลี่ยน อินโนเวชั่น จํากัด

ดำเนินธุรกิจนำเข้า และจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์กันซึมคุณภาพสูงระดับ World Class ตั้งแต่บริเวณใต้ดิน ถึงดาดฟ้า และนำเข้าผลิตภัณฑ์ พร้อมติดตั้ง งาน Green Wall ( สวนแนวตั้ง ), Green Roof ( สวนบนหลังคา ) และผลิตภัณฑ์นวัตกรรมสำหรับงาน Landscape เช่น แผ่นช่วยการระบายน้ำ กักเก็บน้ำ บล็อคปลูกหญ้า พื้นยก เป็นต้น โดยเรามีทีมงานผู้เชี่ยวชาญ มืออาชีพ พร้อมให้บริการติดตั้ง อย่างครบวงจร โดยจัดจำหน่ายและให้บริการด้านการติดตั้งทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมการก่อสร้างไทย ส่งเสริมสภาพแวดล้อมและสังคม ให้เติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน

ผลิตภัณฑ์

ตัวอย่างผลงาน

NITIVI MEMBERS