ไม้เทียมไบโอวู้ด

บริษัท จีอาร์เอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้นำเข้าและผลิตไม้เทียม โดยมีฐานการผลิตอยู่ที่ประเทศอินโดนีเซีย “ไม้เทียมไบโอวู้ด” เป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ตอบโจทย์ทุกการดีไซน์ ไม่ลามไฟ ปราศจากเชื้อรา โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ผลิตภัณฑ์

บริษัท จีอาร์เอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้นำเข้าและผลิตไม้เทียม โดยมีฐานการผลิตอยู่ที่ประเทศอินโดนีเซีย เราบริหารงานภายใต้แนวคิด “มุ่งเน้นการสร้างวัสดุไม้เทียมปลอดสารพิษและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปลอดภัยกับมนุษย์ เพื่ออนาคตของการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืน” ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ตอบโจทย์ทุกการดีไซน์ “ไม้เทียมไบโอวู้ด” ผลิตภัณฑ์ทดแทนไม้ จากวัสดุไม้ธรรมชาติ ผสมกับพลาสติก PVC ผ่านกระบวนการผลิตด้วยเครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ทันสมัย อีกทั้งยังช่วยลดภาวะเรือนกระจก โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ไม้เทียมไบโอวู้ด

Melia Phuket

ไม้เทียมไบโอวู้ด

Melia Phuket

ตัวอย่างผลงาน

บริษัท จีอาร์เอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้นำเข้าและผลิตไม้เทียม โดยมีฐานการผลิตอยู่ที่ประเทศอินโดนีเซีย เราบริหารงานภายใต้แนวคิด “มุ่งเน้นการสร้างวัสดุไม้เทียมปลอดสารพิษและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปลอดภัยกับมนุษย์ เพื่ออนาคตของการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืน” ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ตอบโจทย์ทุกการดีไซน์ “ไม้เทียมไบโอวู้ด” ผลิตภัณฑ์ทดแทนไม้ จากวัสดุไม้ธรรมชาติ ผสมกับพลาสติก PVC ผ่านกระบวนการผลิตด้วยเครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ทันสมัย อีกทั้งยังช่วยลดภาวะเรือนกระจก โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

NITIVI MEMBERS