บริษัท เซาท์อิสไทยแลนด์ จำกัด

บริษัท เซาท์อิสไทยแลนด์ จำกัด ถูกก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2507 เพื่อเป็นบริษัทตัวแทนจัดจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า ด้วยประสบการณ์และชื่อเสียงสะสมตลอดมา เราจึงได้ก้าวเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยปฎิธานอย่างแรงกล้าใน การที่จะตอบสนองความต้องการสินค้า และทำให้ลูกค้าเกิดความพอใจสูงสุดบริษัทฯ จัดจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งสำหรับไฟฟ้าแรงดันต่ำ และไฟฟ้าแรงดันสูง เช่น คาปาซิเตอร์ (capacitors) ส่วนประกอบหม้อแปลง (transformer accessories) หม้อแปลงแรงดันและหม้อแปลงกระแส (instrument transformers) ลูกด้วย (insulators) หลอดไฟ และโคมไฟ (lamps and lighting fixtures) และอื่นๆ นอกจากนี้ เรายังให้บริการคำปรึกษาและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับฮาร์มอนิค (harmonic) และตัวประกอบกำลัง (power factor)

ผลิตภัณฑ์

ตลอด 40 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เติบโตอย่างต่อเนื่อง ขยายเป็นวงกว้าง จนเป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังได้เพิ่มชนิดของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่จัดจำหน่าย รวมทั้ง การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ เฉพาะด้าน และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เราตระหนักถึงการทำงานเป็นทีม ตอบสนองลูกค้า และการบริการต่อลูกค้า ซึ่งเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของเราบริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่า พนักงานที่ดี บรรยากาศการทำงานที่ดี และการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง จะส่งผล ที่ดีต่อลูกค้าของบริษัท บัดนี้ เราพร้อมแล้วที่จะก้าวเติบโตต่อไป ไม่ใช่แค่เพียงในประเทศไทย แต่รวมถึงตลาดเอเขีย และตลาดโลกอีกด้วย ทั้งนี้ ความมุ่งมั่นของเราคือ การเป็นหนึ่งในบริษัทแนวหน้า ที่จัดจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าใน ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ตัวอย่างผลงาน

ตลอด 40 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เติบโตอย่างต่อเนื่อง ขยายเป็นวงกว้าง จนเป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังได้เพิ่มชนิดของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่จัดจำหน่าย รวมทั้ง การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ เฉพาะด้าน และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เราตระหนักถึงการทำงานเป็นทีม ตอบสนองลูกค้า และการบริการต่อลูกค้า ซึ่งเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของเราบริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่า พนักงานที่ดี บรรยากาศการทำงานที่ดี และการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง จะส่งผล ที่ดีต่อลูกค้าของบริษัท บัดนี้ เราพร้อมแล้วที่จะก้าวเติบโตต่อไป ไม่ใช่แค่เพียงในประเทศไทย แต่รวมถึงตลาดเอเขีย และตลาดโลกอีกด้วย ทั้งนี้ ความมุ่งมั่นของเราคือ การเป็นหนึ่งในบริษัทแนวหน้า ที่จัดจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าใน ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

NITIVI MEMBERS