บริษัท วอเตอร์โปร (ประเทศไทย) จำกัด

เป็นผู้นำในธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้า พร้อมทั้งบริการออกแบบและติดตั้งระบบน้ำครบวงจร ระบบรดน้ำต้นไมั ระบบกรองน้ำบ่อปลา ระบบระบายน่ำ ระบบพ่นหมอก ระบบน้ำพุแสงสีเสียง เราเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านระบบน้ำยาวนานกว่า 25 ปี มีทีมงานมืออาชีพโดยผ่านการอบรมที่ได้มาตรฐานจากเจ้าของแบรนด์ โดยเราได้นำเข้าระบบรดน้ำต้นไม้ยี่ห้อ Rain Bird จากประเทศสหรัฐอเมริกา ระบบกรองน้ำบ่อปลาและระบบน้ำพุ Oase จากประเทศเยอรมัน

ผลิตภัณฑ์

บริษัท วอเตอร์โปร (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทนำเข้าอุปกรณ์ระบบรดน้ำต้นไม้สวนยี่ห้อ Rain Bird เจ้าเดียวในประเทศไทย อีกทั้งระบบกรองน้ำบ่อปลาและระบบน้ำพุแสงสีเสียงยี่ห้อ Oase จากประเทศเยอรมัน โดยทางบริษัทมีความเชี่ยวชาญมากกว่า 25 ปี

ตัวอย่างผลงาน

บริษัท วอเตอร์โปร (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทนำเข้าอุปกรณ์ระบบรดน้ำต้นไม้สวนยี่ห้อ Rain Bird เจ้าเดียวในประเทศไทย อีกทั้งระบบกรองน้ำบ่อปลาและระบบน้ำพุแสงสีเสียงยี่ห้อ Oase จากประเทศเยอรมัน โดยทางบริษัทมีความเชี่ยวชาญมากกว่า 25 ปี

NITIVI MEMBERS