บริษัท คงสงวนเอ็นจิเนียริ่ง 1993 จำกัด

บริษัท คงสงวนเอ็นจิเนียริ่ง 1993 จำกัดคือผู้นำธุรกิจด้านการจัดจำหน่ายระบบรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ และทางบริษัทยังเป็นตัวแทนนำเข้ายี้ห้อ Hunter Irrigation อย่างเป็นทางการในประเทศไทย และบริการวางแผน ออกแบบ ติดตั้งระบบเครื่องสูบน้ำ สถานีสูบจ่ายน้ำ และระบบสปริงเกลอร์รดน้ำต้นไม้อัตโนมัติสำหรับงานภูมิทัศน์ สวนสาธารณะ สนามกีฬาสนามกอล์ฟให้กับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนโดยทีมวิศวกรมืออาชีพที่มีประสบการณ์มากกว่า 25 ปี โดยเน้นการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาควบคุมเพื่อประสิทธิภาพ

ผลิตภัณฑ์

บริษัท คงสงวนเอ็นจิเนียริ่ง 1993 จำกัดคือผู้นำธุรกิจด้านการจัดจำหน่ายระบบรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ และทางบริษัทยังเป็นตัวแทนนำเข้ายี้ห้อ Hunter Irrigation อย่างเป็นทางการในประเทศไทย และบริการวางแผน ออกแบบ ติดตั้งระบบเครื่องสูบน้ำ สถานีสูบจ่ายน้ำ และระบบสปริงเกลอร์รดน้ำต้นไม้อัตโนมัติสำหรับงานภูมิทัศน์ สวนสาธารณะ สนามกีฬาสนามกอล์ฟให้กับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนโดยทีมวิศวกรมืออาชีพที่มีประสบการณ์มากกว่า 25 ปี โดยเน้นการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาควบคุมเพื่อประสิทธิภาพ

ฮันเตอร์

ระบบรดน้ำต้นไม้อัตโนมัต

ตัวอย่างผลงาน

บริษัท คงสงวนเอ็นจิเนียริ่ง 1993 จำกัดคือผู้นำธุรกิจด้านการจัดจำหน่ายระบบรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ และทางบริษัทยังเป็นตัวแทนนำเข้ายี้ห้อ Hunter Irrigation อย่างเป็นทางการในประเทศไทย และบริการวางแผน ออกแบบ ติดตั้งระบบเครื่องสูบน้ำ สถานีสูบจ่ายน้ำ และระบบสปริงเกลอร์รดน้ำต้นไม้อัตโนมัติสำหรับงานภูมิทัศน์ สวนสาธารณะ สนามกีฬาสนามกอล์ฟให้กับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนโดยทีมวิศวกรมืออาชีพที่มีประสบการณ์มากกว่า 25 ปี โดยเน้นการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาควบคุมเพื่อประสิทธิภาพ

NITIVI MEMBERS