April 26, 2024

สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย TALA ได้จัดกิจกรรมเสวนา

ในหัวข้อเรื่อง Carbon as collective language: toward carbon neutrality ในงานสถาปนิก’ 67

กิจกรรมเสวนา!!

สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย TALA ได้จัดกิจกรรมเสวนา ในหัวข้อเรื่อง Carbon as collective 
language: toward carbon neutrality ในงานสถาปนิก’ 67
.
โดยกิจกรรมจัดในวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2567 เวลา 12:30 - 14:00 น. 
ณ เวทีกลางของงานสถาปนิก’ 67 อิมแพ็ค เมืองทองธานี 
.
วิทยกรเสวนา ได้แก่
1. คุณ ปวิช เกศววงศ์ ı รองอธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
2. มล. ดิศปนัดดา ดิศกุล ı ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง
3. ดร. จิตพัต ฉอเรืองวิวัฒน์ ı ผู้อำนวยการอาวุโส ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC)
4. คุณ สาริษฐ์ ไตรโจรน์ ı รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายสื่อสารองค์กรและแบรนด์ดิ้ง 
บมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้
5. คุณ ไพทยา บัญชากิติคุณ ı คณะกรรมการผู้จัดการ บริษัท อะตอมดีไซเนอร์ จำกัด
.
ท่านที่สนใจเข้าร่วมฟังการเสวนาในหัวข้อดังกล่าว ทางสมาคมฯขอเรียนเชิญนะคะ ณ เวทีหลักของงานสถาปนิก 67

Facebook : https://www.facebook.com/TALAlandscape