บริษัท เรดแลนด์-สเคป จำกัด

Elio Del Nest

Residential Complex, High-Rise: Honor Award

“This project has shown the attempt of the designer team who tried to reduce effects associated with pollution by plant materials. Also, lines and curves in the design are attractive”

2021 AWARDS JURY

Project Summary:

In the last few years, Bangkok has topped the lists of cities with the worst air quality in the world on Air Visual, a famous air pollution monitoring app. Obviously, this is a severe problem that needs urgent attention.

In response to the city’s future development, Elio Del Nest promotes a research-based design centered on the concept of Urban Air-Filtration that integrates a new modern living with great concern for the environment and residents’ health. Starting from the arrangement of residential buildings. The residential buildings are divided into seven units that stack upwards, mimicking the formation of mountains. The final scheme reduces building footprints and maximizes outdoor green spaces which is up to 67% of the total areas. The landscape team worked closely with experts to tackle air pollution problems, approach that focuses on reducing the exposure of PM2.5, CO, CO2 and VOCs in order to alleviate air pollution. After the study, the air-filtration strategy was proposed at an appropriate location on the site. PM2.5 absorption zone is located at the entry plaza acting as the first layer of collecting fine particles. Carbon absorption zone aims to reduce Carbon from vehicle emissions along the corridor and parking lots. VOCs absorption zone is in the Northwest area of the site to reduce VOCs released from the nearby industries. We extensively examined plant capabilities and functions that absorb PM2.5, Carbon, VOCs and release O and chose groupings of local planting species appropriately to complement the purpose in each zone.

Moreover, we proposed a nature-mimicry concept of urban forest to construct a natural environment that enhances human and urban creatures' qualities of living. In the blissful urban forest, birds and their habitats would appear as an indication of abundance and exuberant bloom. The landscape team explored a bird nest as a muse for this concept. The nest's essential characteristics inspired the main design concept of this project to symbolize sanctuary, safety, and natural fertility. The design form reflects the dynamic movements of nature hence bringing balance to softscape and hardscape spaces.

The comprehensive design of Elio Del Nest articulates aspect of environmental, neighborhood communities and residence’s quality of life with the creation of urban habitats to introduce the new fusion between urban living and nature by harmonizing green spaces and amenities turn this new design into Elio Del Nest: Nature Mimicry + Air filtration Residences. (394)

Project Title : Elio Del Nest
Location : Bangna, Bangkok
Official Entrant : Redland-scape.Ltd
Lead Designer : Mr.Pasongjit Kaewdang
Landscape Architect of Record : Nipaporn Vibulchak, Ronnachai Pinthong, Noraset Siriaphornthum, Fatif Paramal, Khemmisara Santinoranont and Satida Sarasalin.
Client/Owner : Ananda Development Public Company Limited
Prime Contractor : T.T.S. ENGINEERING (2004) CO., LTD
Photography credit : Mr. Rungkit Charoenwat

หน่วยงาน/บุคคลอื่นๆที่ส่วนร่วมในผลงาน : 
Landscape Architect : Redland-scape.Ltd.
Architect : ATOM DESIGN Co.,Ltd
Interior Design : D+S Designs Plus Style co.,ltd.
Main Contractor : T.T.S. ENGINEERING (2004) CO., LTD
Softscape Contractor : M.J.Gardens Co.,Ltd.
Photographer : Mr.Rungkit Charoenwat

Date of Operation : 8th August 2020 

ลักษณะโครงการ:

คอนโดมิเนียม (General Design)

แนวคิดหลักของโครงการ:

The Natural Air-Filtration Residences

ELIO DEL NEST ออกแบบภายใต้แนวคิด “Urban Forest” ที่เน้นการสร้าง Microclimate ที่อุดมสมบูรณ์ด้วยการเลียนแบบธรรมชาติ

เริ่มด้วยการ Maximize Greenspace ให้มากที่สุด โดยควบคุม Footprint อาคารร่วมกับสถาปนิก และเน้นการใช้พื้นที่ Waste space บนอาคารจอดรถ โดยสร้าง Forest Hiking เชื่อมโยงจากสีเขียวชั้นล่างต่อเนื่องจาก iconic Bird Nest pavilion ไปถึงชั้นสระว่ายน้ำด้านบน ซึ่งถูกจัดวางให้ยื่นออกมาเสมือนเป็นหน้าผาธรรมชาติที่ถูกซ่อนและค่อยๆเผยออกมาเมื่อเราเดินทางลึกเข้าไปในธรรมชาติมากขึ้น form ที่ใช้เน้น organic form ที่ถูก modern Transform มาจากธรรมชาติ และยังใช้Softscape Concept เพื่อสร้างรูปแบบการช่วยกรองอากาศในชุมชนที่มีแนวโน้มมลพิษทางอากาศสูงขึ้น เป็นการสร้าง Landscape Value ที่มากกว่า residential park อื่นเพื่อตอบสนองคุณภาพชีวิตและความต้องการสีเขียวในปัจจุบัน

Tala Membership

REGISTER