March 14, 2022

Thesis 2012 : MJU/2

โครงการออกแบบวางผังและปรับปรุงภูมิสถาปัตยกรรมสนามกีฬา
ชื่อผลงาน : โครงการออกแบบวางผังและปรับปรุงภูมิสถาปัตยกรรมสนามกีฬาติณสูลานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

ชื่อเจ้าของผลงาน : นายโชติญา ทักหลำ 

แนวความคิดในการออกแบบโดยรวม

          แนวความคิดในการออกแบบโครงการนั้นมีเพื่อที่จะยกระดับสนามกีฬาให้สามารถรองรับการจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติได้ จึงได้มีการศึกษารูปแบบและคุณลักษณะในด้านต่างๆของภาคพื้นเอเชีย และจากการตีความสัตว์ที่มีอิทธิพลของคนในภูมิภาคเอเชียคือ มังกร สัตว์ตัวแทนของเอเชียตะวันตกและนกฟีนิกสัตว์ตัวแทนของเอเชียตะวันออกแล้วจึงได้กลายมาเป็นแนวความคิดในการออกแบบ คือ “Color of South East Asian” สีสันแห่งทะเลจีนใต้โดยสีสันนั้นจะตีความหมายออกมาเป็นโทนสีคือสีน้ำเงินและสีแดง แล้วนำมาออกแบบโดยดึงเอาอิมเมจของพื้นที่ในเขตพื้นที่ทะเลจีนใต้มาออกแบบเพื่อให้เข้ากับการเป็นที่จัดการแข่งขันกีฬาระดับภูมิภาคอาเซียน ไม่ว่าจะเป็นพืชพรรณ สีสัน และสถาปัตยกรรม ที่จะออกมาในแบบของเอเชียโมเดิร์น โดยการออกแบบนั้นจะดึงเอาจุดเด่นของธรรมชาติในพื้นที่ที่อยู่ติดทะเลมาใช้แล้วเชื่อมโยงกิจกรรมเดิมเข้ากับกิจกรรมภายนอกโครงการที่มีอยู่เข้าด้วยกัน สร้างเป็นพื้นที่สารมมารถใช้ได้ทั้งเวลาที่มีการแข่งขันและไม่มีการแข่งขัน โดยจุดเด่นจะอยู่ที่สระว่ายน้ำที่จะมีส่วนที่เป็นสวนน้ำ (water park) เพิ่มเข้ามาเป็นตัวเชื่อมระหว่างทะเลกับตัวโครงการ
แนวความคิดในการออกแบบทางสัญจร