บริษัท คอร์เดีย จำกัด

บริษัท คอร์เดีย จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี 2538 ปัจจุบันดำเนินกิจการมากว่า 24 ปีมีปณิธานมุ่งมั่นที่จะสรรค์สร้างผลงานทางด้าน LANDSCAPE ให้มีมาตรฐานและคุณภาพสูง ด้วยทีมงานที่มีศักยภาพ ทางด้านการก่อสร้างงาน HARDSCAPE และ SOFTSCAPE รวมทั้งการดูแลรักษาพืชพรรณ ให้สวยงามตามวัตถุประสงค์ของเจ้าของโครงการ

ผลิตภัณฑ์

ตัวอย่างผลงาน

NITIVI MEMBERS