LIGMAN

LIGMAN ผู้ผลิตระดับโลกและจัดจำหน่ายโคมไฟอย่างครบวงจร คงความโมเดิร์นที่ทันสมัยและมีเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อให้ตอบสนองต่อทุกการใช้งานทั้งในส่วนผลิตภัณฑ์ที่ใช้ภายในและภายนอกอาคาร มุ่งเน้นมอบแสงสว่างที่คุณภาพสูง ทนทาน เป็นมิตรต่อสัตว์และสิ่งแวดล้อม เพราะลิกมันเชื่อว่าแสงที่ดีที่สุดสำหรับมนุษย์ คือแสงที่ดีที่สุดสำหรับสิ่งแวดล้อมและโลก

ผลิตภัณฑ์

LIGMAN ผู้ผลิตระดับโลกและจัดจำหน่ายโคมไฟอย่างครบวงจร คงความโมเดิร์นที่ทันสมัยและมีเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อให้ตอบสนองต่อทุกการใช้งานทั้งในส่วนผลิตภัณฑ์ที่ใช้ภายในและภายนอกอาคาร มุ่งเน้นมอบแสงสว่างที่คุณภาพสูง ทนทาน เป็นมิตรต่อสัตว์และสิ่งแวดล้อม เพราะลิกมันเชื่อว่าแสงที่ดีที่สุดสำหรับมนุษย์ คือแสงที่ดีที่สุดสำหรับสิ่งแวดล้อมและโลก

BENTON - โคมไฟสนาม

LIGHTWAVE - โคมไฟสนาม

VIOS - โคมไฟแบบฝัง

RADO - โคมไฟแบบฝัง

BENTON - โคมไฟเสา

HARRIER - โคมไฟสำหรับฝังพื้น

ตัวอย่างผลงาน

LIGMAN ผู้ผลิตระดับโลกและจัดจำหน่ายโคมไฟอย่างครบวงจร คงความโมเดิร์นที่ทันสมัยและมีเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อให้ตอบสนองต่อทุกการใช้งานทั้งในส่วนผลิตภัณฑ์ที่ใช้ภายในและภายนอกอาคาร มุ่งเน้นมอบแสงสว่างที่คุณภาพสูง ทนทาน เป็นมิตรต่อสัตว์และสิ่งแวดล้อม เพราะลิกมันเชื่อว่าแสงที่ดีที่สุดสำหรับมนุษย์ คือแสงที่ดีที่สุดสำหรับสิ่งแวดล้อมและโลก

NITIVI MEMBERS