ขั้นตอนการสมัครสมาชิกสมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย

1.ตรวจสอบคุณสมบัติสำหรับการเป็นสมาชิกประเภทต่าง ๆ ตามข้อบังคับสมาคมฯ (โทร 02-3693006)

2.กรอกใบสมัครสมาชิก (ดาวน์โหลดได้ที่ www.tala.or.th)

3.เอกสารประกอบการสมัคร
– ใบสมัคร
– รูปถ่ายขนาด 3*4 เซนติเมตร จำนวน 2 รูป
– สำเนาบัตรประชาชน
– สำเนาวุฒิการศึกษา( เฉพาะผู้ต้องการสมัครเป็นสมาชิกประเภทสามัญและวิสามัญ)

4.ยื่นใบสมัครสมาชิกพร้อมทั้งเอกสารประกอบด้วยตนเอง หรือโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์ 02-3693006 พร้อมชำระเงินตามจำนวนที่กำหนด หรือ

5.โอนเงินค่าสมัครสมาชิก
เข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาเดอะมอลล์ 3 รามคำแหง
ชื่อบัญชี สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย เลขที่บัญชี 173-229237-7
และส่งใบสมัครสมาชิกพร้อมทั้งเอกสารประกอบ และหลักฐานการชำระเงินทางจดหมาย ที่ สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย
เลขที่ 12 ถนนพระรามเก้า ซอย 36 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

Tala Membership

REGISTER