MENU

  ขั้นตอนการสมัครสมาชิกสมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย

  • ตรวจสอบคุณสมบัติสำหรับการเป็นสมาชิกประเภทต่าง ๆ ตามข้อบังคับสมาคมฯ (โทร 02-3693006)
  • กรอกใบสมัครสมาชิก (ดาวน์โหลดได้ที่ www.tala.or.th)
  • เอกสารประกอบการสมัคร
   • – ใบสมัคร
   • – รูปถ่ายขนาด 3*4 เซนติเมตร จำนวน 2 รูป
   • – สำเนาบัตรประชาชน
   • – สำเนาวุฒิการศึกษา( เฉพาะผู้ต้องการสมัครเป็นสมาชิกประเภทสามัญและวิสามัญ)
  • ยื่นใบสมัครสมาชิกพร้อมทั้งเอกสารประกอบด้วยตนเอง หรือโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์ 02-3693006 พร้อมชำระเงินตามจำนวนที่กำหนด หรือ

  •  

  โอนเงินค่าสมัครสมาชิก

  เข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาเดอะมอลล์ 3 รามคำแหง
  ชื่อบัญชี สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย เลขที่บัญชี 173-229237-7
  และส่งใบสมัครสมาชิกพร้อมทั้งเอกสารประกอบ และหลักฐานการชำระเงินทางจดหมาย ที่ สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย
  เลขที่ 12 ถนนพระรามเก้า ซอย 36 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

NITIVI members