MENU

ชื่อผลงาน : โครงการออกแบบวางผังและปรับปรุงภูมิสถาปัตยกรรมสนามกีฬาติณสูลานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

ชื่อเจ้าของผลงาน : นายโชติญา ทักหลำ 

แนวความคิดในการออกแบบโดยรวม

          แนวความคิดในการออกแบบโครงการนั้นมีเพื่อที่จะยกระดับสนามกีฬาให้สามารถรองรับการจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติได้ จึงได้มีการศึกษารูปแบบและคุณลักษณะในด้านต่างๆของภาคพื้นเอเชีย และจากการตีความสัตว์ที่มีอิทธิพลของคนในภูมิภาคเอเชียคือ มังกร สัตว์ตัวแทนของเอเชียตะวันตกและนกฟีนิกสัตว์ตัวแทนของเอเชียตะวันออกแล้วจึงได้กลายมาเป็นแนวความคิดในการออกแบบ คือ “Color of South East Asian” สีสันแห่งทะเลจีนใต้โดยสีสันนั้นจะตีความหมายออกมาเป็นโทนสีคือสีน้ำเงินและสีแดง แล้วนำมาออกแบบโดยดึงเอาอิมเมจของพื้นที่ในเขตพื้นที่ทะเลจีนใต้มาออกแบบเพื่อให้เข้ากับการเป็นที่จัดการแข่งขันกีฬาระดับภูมิภาคอาเซียน ไม่ว่าจะเป็นพืชพรรณ สีสัน และสถาปัตยกรรม ที่จะออกมาในแบบของเอเชียโมเดิร์น โดยการออกแบบนั้นจะดึงเอาจุดเด่นของธรรมชาติในพื้นที่ที่อยู่ติดทะเลมาใช้แล้วเชื่อมโยงกิจกรรมเดิมเข้ากับกิจกรรมภายนอกโครงการที่มีอยู่เข้าด้วยกัน สร้างเป็นพื้นที่สารมมารถใช้ได้ทั้งเวลาที่มีการแข่งขันและไม่มีการแข่งขัน โดยจุดเด่นจะอยู่ที่สระว่ายน้ำที่จะมีส่วนที่เป็นสวนน้ำ (water park) เพิ่มเข้ามาเป็นตัวเชื่อมระหว่างทะเลกับตัวโครงการ
แนวความคิดในการออกแบบทางสัญจร


ภาพแสดงแนวความคิดเส้นทางการสัญจร
 
          แนวความคิดการออกแบบนั้นออกแบบให้เส้นทางหลักนั้นใช้เป็นเส้นทางฉุกเฉินในตัวโดยปกติรูปแบบการสัญจรในโครงการทั้งหมดจะใช้การเดินเท้าโดยเส้นทางจะเชื่อมโยงกันเป็นแนวแกนเพื่อสะดวกในการที่ผู้ใช้เปลี่ยนกิจกรรมระหว่างอาคารสู่อาคารซึ่งจะมีพื้นที่สีเขียวกระจายอยู่โดยรอบ

NITIVI members